AddressBook/FamilyTreeSearch         In               

SL NO
0 smt-sri / origin
phone / mobile / email
address
children
1
B K Prabhavathi   B T Somashekar  
Bangalore-Bangalore
-
Prabhavathi-Somashekar
# 292, \' Puneetha\', 5th Main,
Kengeri Satellite Town,
Bangalore - 560 060
B S Puneeth 
B S Akshay 
2
M P Sharada  B K Ranganath  
Sollapura-Bangalore
(080)-2348 6630
Sharada-Ranganath
#107, Sharada Colony, 4th Block,
3rd Stage, Basaveshwaranagara,
Bangalore - 560 079
B R Shreyas 
B R Swetha 
3
S G Uma  B K Rameshkumar  
Saligrama(Mysore)-Bangalore
(080)-2338 5462
Uma-Rameshkumar
#613,\'Sriranga\',3rd Block,
50th Cross, Rajajinagar,
Bangalore-560 010
B R Sharath 
4
B C Asha   B K Bhaskar  
Bangalore-Bangalore
-
Asha-Bhaskar
# 613,\'Sriranga\',3rd Block,
50th Cross, Rajajinagar,
Bangalore- 560 010
B Sanjana 
5
Lakshmidevi B V   Krishnaiah L 
-
Lakshmidevi-Krishnaiah
Bangalore
Bhaskar B K  
Rameshkumar B K
 
Ranganath B K
 
B K Prabhavathi B K