AddressBook/FamilyTreeSearch         In               

SL NO
0 smt-sri / origin
phone / mobile / email
address
children
1
Sharada  Narayana H G  
Holenarasipura-Hosaholalu
-
-
-
Sharada-Narayana
Middle House, behind SLN Temple
Hosaholalu (Post)
K.R.Pet Taluk, Mandya Dist
Lalitha  
Ranganatha
 
2
Rukmini   [RangaSwamyG]  
Bagur-Hosaholalu
(080)-28603755
94496-31221
s_i_n_d_h_u@hotmail.com
Rukmini-RangaSwamy
#1364, 5thCross, 6thMain,
BEML Layout, 5thStage, 1stPhase,
RRNagar, Bangalore-560098
ChaitranandaSindhu  
NagashreeLahari
 
ShrinivasGR
 
3
Shanthi   Krishna Setty G  
Bagur-Hosaholalu
93421-14658
Shanthi-KrishnaSetty
#357, 17thCross
Behind KuvempuNagar BusDepot
ArvindNagar
Mysore-23
Jyothi 
Hemanth 
Sushanth
 
4
[Lakshmi]  [GovindaSetty] 
Holenarasipura-Hosaholalu
-
[Lakshmi-GovindaSetty]
Middle House
Behind SLN Temple
Hosaholalu Post
K.R.Pet, Mandya
[Gopal Setty]  
[Ranga Swamy]
 
Narayana
 
Krishna Setty
 
5
[Gouri]  [Gopal Setty]  
Hosaholalu-Melukote
-
Gouri-GopalSetty
c/o KanthRaju, Main Road
Holenarasipura Post
Hassan
Saroja  
Vinutha
 
Jaya
 
[Manjula]
 
KanthaRaju
 
RangaRaju 
Geetha